Rejestracja on-line
Nie zwlekaj zarezerwuj swoje miejsce już dziś (wystarczy kliknąć)

Zostań członkiem PTO
Korzystaj z preferencyjnej opłaty dla członków PTO

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Okuliści!

Serdecznie zapraszamy do udziału w 54. Zjeździe Okulistów Polskich, który tym razem będzie gościł w stolicy Wielkopolski – Poznaniu. Zjazd odbędzie się w centralnym punkcie miasta, w Centrum Konferencyjnym Hotelu Novotel, położonym tuż obok Starego Browaru i w niewielkiej odległości od Starego Rynku.

W roku 2023 głównymi tematami, omawianymi podczas Zjazdu będą: Schorzenia Siatkówki, Okulistyka Dziecięca i Strabologia, Neurookulistyka i Elektrofizjologia Kliniczna, Chirurgia Refrakcyjna oraz Chirurgia Zaćmy. Odbędą się także sesje specjalne: Sesja Poświęcona Badaniom Podstawowym i Klinicznym w Okulistyce (PIKO), Sesja Członków Ukraińskiego Towarzystwa Okulistycznego, Sesja Młodych Okulistów, Sesja Klubu 40Sesja Pielęgniarska oraz Sesje Varia.

Mamy nadzieję, że tak szeroki wachlarz tematów nie tylko zachęci Państwa do udziału, jako słuchaczy, ale także do zgłaszania prezentacji ustnych oraz plakatowych, którymi zechcecie się Państwo podzielić.

Przygotowujemy dla Państwa również ciekawą ofertę kursową i warsztatową, która już wkrótce pojawi się na stronie Zjazdu.

Czekamy na Państwa w Poznaniu!

Prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon
Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Prof. dr hab. n. med. Marcin Stopa
Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Okuliści!

Serdecznie zapraszamy do udziału w 54. Zjeździe Okulistów Polskich, który tym razem będzie gościł w stolicy Wielkopolski – Poznaniu. Zjazd odbędzie się w centralnym punkcie miasta, w Centrum Konferencyjnym Hotelu Novotel, położonym tuż obok Starego Browaru i w niewielkiej odległości od Starego Rynku.

W roku 2023 głównymi tematami, omawianymi podczas Zjazdu będą: Schorzenia Siatkówki, Okulistyka Dziecięca i Strabologia, Neurookulistyka i Elektrofizjologia Kliniczna, Chirurgia Refrakcyjna oraz Chirurgia Zaćmy. Odbędą się także sesje specjalne: Sesja Poświęcona Badaniom Podstawowym i Klinicznym w Okulistyce (PIKO), Sesja Członków Ukraińskiego Towarzystwa Okulistycznego, Sesja Młodych Okulistów, Sesja Klubu 40Sesja Pielęgniarska oraz Sesje Varia.

Mamy nadzieję, że tak szeroki wachlarz tematów nie tylko zachęci Państwa do udziału, jako słuchaczy, ale także do zgłaszania prezentacji ustnych oraz plakatowych, którymi zechcecie się Państwo podzielić.

Przygotowujemy dla Państwa również ciekawą ofertę kursową i warsztatową, która już wkrótce pojawi się na stronie Zjazdu.

Czekamy na Państwa w Poznaniu!

Prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon
Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Prof. dr hab. n. med. Marcin Stopa
Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

1000
Uczestników
30
Sesji naukowych
150
Wykładów
112
Lat tradycji PTO

Ważne terminy

verify (1)

do 10.04.2023

Uwaga! Wydłużony termin przesyłania abstraktów
do sesji ustnej i plakatowej

clipboard (1)

do 25.04.2023

termin przesłania informacji na temat kwalifikacji zgłoszonych prac
(z możliwością wydłużenia do 30.05.2023 r.)

screen (1)

 od 23.01.2023

otwarcie systemu rejestracji on-line dla Uczestników

Informacje

15 – 17 czerwca 2023 roku

NOVOTEL POZNAŃ CENTRUM

plac Andersa 1
61-894 Poznań

Polskie Towarzystwo Okulistyczne

1. termin do 30.04.2023 2. termin do 14.06.2023 Opłata wniesiona podczas Zjazdu
Członek PTO (z opłacona składką członkowską) oraz członek Ukraińskiego Towarzystwa Okulistycznego 300 zł 500 zł 850 zł
Osoba niebędąca członkiem PTO
(lekarz bez opłaconej aktualnej składki PTO, lekarz zarejestrowany przez firmę, przedstawiciel firmy)
800 zł 1 000 zł 1 200 zł
Lekarz rezydent – członek PTO 150 zł 250 zł 800 zł
Lekarz rezydent – niebędący członkiem PTO 800 zł 1 000 zł 1 200 zł
Pielęgniarka
(opłata obejmuje tylko udział w sesji dla pielęgniarek)
50 zł 50 zł 50 zł
Kurs edukacyjny 50 zł 50 zł 50 zł
W miarę dostępnych miejsc:
Uczestnictwo w kursach edukacyjnych – osoby bez wykupionego uczestnictwa w Zjeździe 250 zł 250 zł 250 zł
Uczestnictwo w WetLabach z ekspertami – opłata za 1 WetLab (maksymalnie można wziąć udział w jednym WetLabie; tylko dla osób biorących udział w Zjeździe) 100 zł 100 zł 250 zł
Opłata za udział w programie pozamerytorycznym
Udział w kolacji i koncercie
Kolacja i koncert  nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE
Kolacja i koncert nie są finansowane ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz Partnerów SOWE.
250 zł 250 zł 300 zł
UDZIAŁ STACJONARNY

OPŁATA OBEJMUJE:

udział w sesjach naukowych oraz firmowych
udział w sesji plakatowej
wstęp na wystawę sprzętu medycznego i leków
materiały zjazdowe
elektroniczny certyfikat uczestnictwa
miesięczny dostęp do platformy Zjazdowej (wybranych, nagranych wykładów)
lunche i przerwy kawowe

UDZIAŁ ON-LINE
(dostęp do wybranych wykładów po zakończeniu Zjazdu)

CZŁONKOWIE PTO: 200 zł

OSOBY NIEBĘDĄCE CZŁONKAMI PTO: 400 zł

OPŁATA OBEJMUJE:

miesięczny dostęp do nagrań wybranych wykładów (wideo na życzenie – VOD)
elektroniczny certyfikat uczestnictwa

PRZEJDŹ DO REJESTRACJI ON-LINE

DANE DO PRZELEWU:
ALFA EVENT Sp. z o.o.
ul. S. Żeromskiego 62/2, 50-312 Wrocław

ING Bank Śląski 69 1050 1575 1000 0090 8191 1399
Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika oraz numer proformy / nr ID

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
Osobom, które się zarejestrowały jednak nie dokonały wpłaty do dnia rozpoczęcia Zjazdu Organizator nie gwarantuje dostępu do platformy.
Rezygnację z udziału w Zjeździe można zgłosić wyłącznie drogę mailową, na adres: biuro@alfaevent.pl
Rezygnacja z udziału w Zjeździe zostanie potwierdzona przez Organizatora wyłącznie drogą pisemną poprzez adres e-mail.
Datą anulacji zgłoszenia jest data wpłynięcia wiadomości e-mail do Organizatora.
Koszty anulacji zgłoszenia:
Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji nie później niż na 30 dni przed wyznaczoną datą Wydarzenia.

W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie od 30 do 14 dni przed datą Konferencji Uczestnik otrzymuje zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50% wpłaconej kwoty.
W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed konferencją – zwrot wniesionej opłaty nie przysługuje.
Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać pisemnie na adres email: biuro@alfaevent.pl. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.

Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Zjeździe, nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa powodując obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
Istnieje możliwość przepisania kwoty na innego Uczestnika – wymaga to jednak indywidualnego uzgodnienia oraz pisemnej akceptacji Organizatora (prosimy o maila na adres: biuro@alfaevent.pl).
Podane powyżej kwoty są kwotami brutto.

Uwaga! Opłać składkę członkowską w PTO do 31 marca br. i ciesz się obniżoną opłatą udziału w 54. Zjeździe Okulistów Polskich. Specjalne ceny tylko dla opłaconych członków PTO!

Uwaga! Jeżeli nie bierzesz udziału w Zjeździe, a chcesz wziąć udział w kursach edukacyjnych, to zgłoś się za pomocą wiadomości e-mail: zop2023@alfaevent.pl, zweryfikujemy czy jest jeszcze miejsce, przypominamy, że udział w 1 kursie kosztuje 250 pln brutto.

Szanowni Państwo!
Zachęcamy do zgłaszania prac do prezentacji ustnej lub plakatowej za pomocą systemu on-line, w przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu:
zop2023@alfaevent.pl


WAŻNE TERMINY

10 kwietnia 2023 – ostateczny termin zgłoszenia abstraktów wystąpień ustnych i plakatowych (Termin został wydłużony decyzją ZG PTO na wniosek uczestników, pragnących podzielić się wiedzą i obserwacjami podczas Zjazdu)

25 kwietnia 2023 – termin otrzymania informacji dotyczącej przyjęcia lub odrzucenia zgłoszonej pracy (abstraktu) (Termin został wydłużony w związku z wydłużeniem możliwości zgłaszania abstraktów, dziękujemy za cierpliwość)

18 maja 2023 – termin przesłania gotowej i ostatecznej wersji prezentacji plakatowej;


JAK PRZYGOTOWAĆ STRESZCZENIE (ABSTRAKT)?

Streszczenie, napisane w języku polskim i angielskim,  razem z tytułem, autorami i afiliacjami powinno mieścić się na jednej stronie A4 i zawierać maksymalnie 1800 znaków. Listę współautorów należy oddzielać przecinkami. Należy podać afiliację autora/współautorów, ograniczając się tylko do nazwy jednostki wewnętrznej (zakład/katedra/instytut) oraz nazwy uczelni. Całość tekstu powinna być opracowana jednolicie bez wyróżnień, czcionką 12p Times New Roman z jednym odstępem między wierszami z marginesem normalnym po 2,5 cm z każdej strony arkusza.
Prace przygotowane w języku polskim, powinny składać się z następujących części:

Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski

W abstrakcie należy zaznaczyć preferowaną sesję, do której jest zgłaszany:

1. Sesja Leczenia Schorzeń Siatkówki
2. Sesja Okulistyka Dziecięca i  Strabologia
3. Sesja Neurookulistyka i Elektrofizjologia Kliniczna
4. Sesja Chirurgia Refrakcyjna
5. Sesja Chirurgia Zaćmy
6. Sesja Członków Ukraińskiego Towarzystwa Okulistycznego

7. Sesja Młodych Okulistów
8. Sesja Klubu 40

9. Sesja Badań Podstawowych i Klinicznych w Okulistyce (PIKO)
10. Sesje Varia
11. Sesja Pielęgniarska
12. Sesja plakatowa

Abstrakt będzie przyjęty tylko od zarejestrowanego i opłaconego uczestnika Zjazdu.


Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firm farmaceutycznych, sesje firm farmaceutycznych oraz wystawy firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211. z późn. zm.).

Szanowni Państwo!
Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące konkursu na najlepszą pracę doktorską:

REGULAMIN (PDF)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (PDF)

KLAUZULA INFORMACYJNA (PDF)


Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firm farmaceutycznych, sesje firm farmaceutycznych oraz wystawy firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211. z późn. zm.).

Nazwa hotelu
Adres strony www
Adres Odległość od miejsca obrad
Czas przejścia do miejsca obrad na piechotę
Informacje dotyczące oferty
NH Poznań ****
https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-poznan
ul. Św. Marcin 67
Poznań
900 m
12 min
10 % od ceny dnia (oferta ważna do dnia 15.05.2023 r.)
Rezerwacja mailowa: rsvt.nhpoznan@nh-hotels.com; z dopiskiem Zjazd Okulistów Polskich
PURO Poznań Stare Miasto ****
https://purohotel.pl/en/poznan/
ul. Stawna 1
Poznań
1600 m
19 min
Ceny specjalne dla Uczestników
Rezerwacja mailowa: poznan@purohotel.pl
Moderno Hotel ****
https://www.hotelmoderno.pl/
ul. Kolejowa 29
Poznań
2800 m
30 min
Ceny specjalne dla Uczestników
Oferta obowiązuje do 31.05.2023 r.
Rezerwacja mailowa: konferencje@hotelmoderno.pl
City Solei Boutique Hotel ****
https://www.citysolei.pl/
ul. Wenecjńska 1
Poznań
1800 m
22 min
Ceny specjalne dla Uczestników – hasło ZOP 2023
Rezerwacja mailowa: zorganizuj@citysolei.pl
Hotel Włoski Luxury Hotel ****
https://hotelwloski.pl/
ul. Dolno Wilda
Poznań
750 m
9 min
Ceny specjalne dla Uczestników – hasło ZOP 2023
Rezerwacja mailowa: info@hotelwloski.pl;
tel. 61 833 52 62
Hotel DeSilva Premium Poznań ****
https://www.desilva.pl/poznan/
ul. Piekary 5
Poznań
950 m
12 min
Ceny specjalne dla Uczestników – hasło ZOP 2023
Oferta obowiązuje do 7.06.2023 r.
Rezerwacja mailowa: poznan@desilva.pl;
tel. 61 658 80 00
Hampton by Hilton Poznań Old Town ***
https://www.hiltonhotels.com/pl_PL/polska/hampton-by-hilton-poznan-old-town/
ul. Święty Marcin
Poznań
1000 m
12 min
Oferta specjalna – 10 % rabatu od ceny dnia
Rezerwacje: skaczmarz@hbhpoznan.pl
Hotel Palazzo Rosso ***
https://hotelpalazzorosso.pl/
ul. Gołębia
Poznań
1200 m
14 min
Ceny specjalne dla Uczestników – hasło ZOP 2023
Rezerwacja mailowa: recepcja@hotelpalazzorosso.pl

PROGRAM POZAMERYTORYCZNY
54. Zjazdu Okulistów Polskich

16.06.2023 r. , godz. 20.00
Miejsce: STARY BROWAR – SŁODOWNIA
ul. Półwiejska 42, 61-888 Poznań

Koncert Zespołu Audiofeels oraz kolacja
Koszt wydarzenia: 250 pln
Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy (w systemie rejestracji lub mailowo).

___________________________________________

AudioFeels to grupa, wykonująca muzykę w stylu Vocal Play. Jest to nowatorskie podejście do śpiewania, które polega na imitacji instrumentów, poprzez maksymalne wykorzystanie możliwości ludzkiego głosu. Zespół został stworzony w 2007 roku przez wychowanków Chóru Akademickiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Staranna edukacja pozwoliła na podjęcie ambitnego zadania –  stworzenia wyjątkowego, nowoczesnego brzmienia daleko wykraczającego poza chóralną tradycję.
Podczas szesnastu lat działalności muzycy wydali 4 albumy, zajęli czołowe miejsca podczas wielu międzynarodowych konkursów (m.in. w Lipsku, Moskwie czy Nowym Jorku) i regularnie zapraszani są na europejskie festiwale wokalne.
Ostatnie lata to przede wszystkim stworzenie i koncertowanie z dużym projektem symfonicznym. Dwugodzinny program rockowy AudioFeels wspierany jest brzmieniem orkiestry i chóru a okazję do jego wysłuchania miała publiczność takich sal jak Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, Sala Ziemi w Poznaniu, Filharmonia i Opera Białostocka czy Filharmonia Opolska.

_______________________________________________

Wieczór  nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE
Wieczór nie jest finansowany ze środków pochodzących od firm członkowskich
Izby POLMED oraz Partnerów SOWE.
Wieczór w Słodowni jest finansowany z wpłat uczestników.

Jeżeli chcecie Państwo zostać Sponsorem, albo oficjalnym Partnerem 54. Zjazdu Okulistów Polskich to zachęcamy do kontaktu: zop2023@alfaevent.pl

GŁÓWNY SPONSOR

REKLAMY PARTNERÓW